Ana içeriğe geç.

Now Live: Holiday Sale. Up to 40% Off. Şimdi Satın Al

Valorant: Reyna İpuçları ve Püf Noktaları

Here are some updated tips for Valorant's new Agent Reyna, as well as some more advanced plays to try out with her!


Reyna is the 11th agent and second healer-type character on the Valorant roster. She has a darker personality and the ability set to contrast the bright and life-bringing qualities of Sage.

It is pretty clear Reyna is an agent who is closer to the destructive qualities of Radinite like Omen and will use her strengths in dealing with death to keep her alive.

Is Reyna easy to use?

In Valorant, Reyna is usually regarded as the most approachable agent to master due to her straightforward mechanics and versatile skillset. Reyna is often considered the easiest Valorant agent to learn, period. Her playstyle differs from other damage-focused agents as her abilities, including a signature ability and ultimate ability, are designed to be intuitive and efficient without demanding exceptional mechanical prowess.

Reyna's Leer possesses an unlimited range, enabling you to blind adversaries within your field of vision. This strategic advantage empowers you to catch opponents off-guard, inflicting damage and self-healing independently. The Soul Orb at your disposal becomes a crucial lifeline during confrontations, contributing to your survival in combat.

Reyna is occasionally viewed as overpowered, earning her a frequent place in the esteemed S-tier category. Her challenging gameplay can pose a formidable obstacle for opponents, affording you an additional edge over your enemies. Opting for Reyna as your agent can be a strategic choice for climbing the competitive ladder, particularly beneficial even if you lack a consistent team to queue up alongside.

What are Reyna's 4 abilities?

 1. Kem Göz
 2. Sömür
 3. Azlet
 4. İmparatoriçe

1. Kem göz

Alanı içindeki yalnızca orbu görebilen düşmanları kör eden orb şeklinde "parıltı" tarzı bir yeteneğe sahip. Kısa bir mesafede duvarlardan geçebilir (Omen gibi) ve size almak istediğiniz daha büyük bir yere girme yeteneği sağlar.

Düşmanların size saldırmadan önce bu orbu vurup yok etmesi gerekmektedir. Its cost per use is 200 Credits and you can hold two at a time.

Kem Göz'ü Kullanma

Kem Göz'ü kullanırken, göz önüne alınacak en önemli şey kullanmakistediğiniz duvarın arkasında tam olarak ne olduğudur. Büyük açık bir kapıyı mı, kritik bir dar alanı mı yoksa bomba bölgesini mi temizlemek istiyorsunuz?

Valorant'ta oldukça fazla klostrofobik oda ve dar alan bulunduğundan, insanları kör ederken alınacak en yüksek etkinlik için ve yok edilmesi zor olacak şekilde Kem Göz'ün gideceği nokta hesaplanmalıdır.

Kem Göz temel olarak yerlerini almış oyunculara hücum ederken zamanlamayıayarlamak için kullanılır. Bomba bölgesini savunuyorlarsa ve etkili olmak için zamanlama önemliyse,dengelerini şaşırtmak için Kem Göz'ü Breach gibi giriş ağırlıklı başka birkarakterle birlikte kullanabilirsiniz. Kem Göz 3 saniye sürer.


2. Sömür

Sömür Reyna'nın dövüşteki etkinliğini arttıran paylaşımlı iki yetenekten biridir.

Q allows Reyna to self-heal powered by the souls of the dead enemy team in her area for 3 seconds of health gain. Bedenleri yere düştükten sonraki 4 saniye içinde ruhlarını anında kullanarak canının tamamını geri alabilir.

Ne kadar fazla ruh toplarsanız canınız o kadar hızlı dolay, yani üst üste vurduğunuz iki kişi sayesinde canınız kritik derece düşükken agresif ölüm makinesine geri dönebilirsiniz. Daha sonra bakacağımız "fazla can basma" faktörü bulunuyor.

Sömür'ü Kullanma

Sömür'ü kullanırken bir animasyon gerçekleşiyor bu süre içinde ateş edemiyorsunuz. Böylece Reyna ruhu emerek kendine hızlıca can basıyor. Şarjlarını Azlet ile paylaştığından 4 ruh emebilir.

Sömür kullanım başına 100 Kredi istiyor.


3. Azlet

Azlet, Reyna'nın ölenlerin ruhuyla kullandığı ikinci yetenek. With her E, she can grant herself invincibility for 4 seconds to reposition and re-engage enemies. Bu yeteneğin animasyonu ve geri sayımı var, dokunulmazlık bu sürede devam ediyor ve başka bir noktaya geçip ateş etmeye başlaması için yeterli süre tanıyor.

Bu yetenekle Reyna molofotlardan ve zehirlerden hasar almadan geçebilir ve farklı bir açıyı tutabilir. İlk bakışta güçlü gibi görünse de ateş edememek ve kısa sürmesi nedeniyle güçlü ve zayıf yönleri Riot'ın yakından inceleyeceği bir konu olacaktır.

Azlet'i Kullanma

What does Reyna's Q and E do?

Combining E and Q will allow Reyna to consume souls and use them to maximize her combat effectiveness during gunfights. Canı azsa kendine can basabilir ya da düşman hücumlarına ya da yeteneklerinekarşı daha iyi bir pozisyon alabilir. This is a critical part of becoming a successful Reyna player and fragging hard for your teams' success.


4. İmparatoriçe

Reyna (Sage ve Raze'in yanı sıra) ajan havuzundaki muhtemelen en güçlü ultiye sahip.

She gains a combat stim for her weapons (reload, shooting, and equipment boost) and is granted a healing factor upon killing enemies.

Can doldurma 100 canın üstüne çıktığında, 50 ekstra can alır (hasar azalması olmadan). Bu etkinin süresi adam vurmazsa 30 saniyedir ama vurursa bu süre baştan başlar.

While C remains unchanged, her E and Q abilities have no cooldown and she will go invisible and invincible for 4 seconds when using a soul with E. This allows her to engage enemies from a variety of angles and to disrupt enemy players who are playing hard-cover positions.

İmparatoriçe'yi Kullanma

İmparatoriçe'yi Brimstone ya da Breach gibi diğer karakterlerin ultileriyle kullanırken, Reyna, Raze veya Breach ile eşdeğer olarak en yüksek öldürme potansiyeline sahip ajandır.

She is not only healing herself on command, but she has a very low-risk factor when playing her on any level. Yetenekleri ve adam vurma potansiyeli nedeniyle çoğu takım kompozisyonunda Phoenix ya da Breach'in yerini alacaktır.


How do you play Reyna aggressively?

Playing Valorant Reyna aggressively involves leveraging her potent abilities and skillset to dominate the battlefield. To adopt an aggressive playstyle as Reyna:

 1. Initiation and Positioning: Seize aggressive angles on the map that catch opponents off-guard. Position yourself where you have the advantage of surprise, enabling you to initiate combat on your terms.
 2. Leer Usage: Utilize Reyna's Leer ability strategically to blind enemies within your field of vision. This creates openings for you to push forward confidently or reposition without being detected.
 3. Ultimate Empress: Activate Reyna's ultimate ability, Empress, to enhance your combat capabilities. The increased fire rate and improved abilities empower you to take on opponents more aggressively and decisively.
 4. Devour for Sustain: After securing a kill, use Reyna's Devour ability to consume the Soul Orb dropped by your defeated opponent. This replenishes your health, allowing you to remain in the fray for longer periods.
 5. Dismiss for Mobility: Reyna's Dismiss ability offers swift mobility. Employ it to escape unfavorable engagements quickly or to relocate to a more advantageous position for surprise attacks.
 6. Solo Engagements: Reyna's self-sustaining abilities make her well-suited for one-on-one encounters. Engage in single combat confidently, relying on your ability to blind, heal, and reposition.
 7. Quick Decision-Making: Aggressive play demands quick decision-making. Evaluate the situation, identify vulnerable enemies, and act decisively to catch them off-guard.
 8. Resource Management: Efficiently use the Soul Orbs dropped by defeated foes. These orbs fuel your abilities, providing an edge in aggressive engagements.
 9. Mindful Ultimate Usage: Timing is crucial when activating Empress. Engage when you're positioned well and anticipate an imminent clash, maximizing the advantage it offers.
 10. Map Awareness: Understand the map layout and potential enemy positions. This knowledge enables you to predict opponent movements and exploit aggressive opportunities.

Remember, while Reyna's kit supports aggressive gameplay, maintaining a balance between aggression and caution is essential for consistent success. Adapt your playstyle based on the evolving dynamics of each match, always capitalizing on Reyna's unique abilities to maintain an upper hand over your opponents.

İleri Düzey Reyna İpuçları ve Püf Noktaları

 • Kem Göz'ü göz seviyesi yerine yere doğru kullanın

 • Sömür'ü farklı köşelere geçmek için kullanın

 • İmparatoriçe'yi savunmaya hızlı hücum etmek için kullanın


Umuyorum ki bu ipuçları Reyna oynarken yardımcı olur. Hepinize bol şans!

SSS

Is Reyna hard to learn?

Although Reyna boasts a relatively smooth learning curve, she is often considered one of Valorant's more challenging Agents to master. The reason lies in the significant impact a Reyna player's individual performance has on the team's success. Passive play is not an option for Reyna; instead, a proactive approach is necessary, particularly during attacks.

It's imperative to achieve high damage output and kill counts consistently. Failure to accumulate eliminations prevents Reyna from fully capitalizing on her Signature Abilities.

Reyna's suitability aligns with players who possess strong FPS fundamentals, exceptional aim, and consistently lead their teams in eliminations. Her kit is streamlined and efficient, with Soul Orb enhancements offering added resilience during assertive advances.

Incorporating Reyna effectively requires understanding the nuances of her abilities, such as her signature and ultimate abilities. These skills necessitate an adept grasp of initiating engagements from aggressive angles and unexpected positions. The ability to excel in single combat situations is paramount, as Reyna relies on her abilities to secure killing blows and maximize her potential.

While Reyna enjoys infinite charges for her Basic abilities, her strength comes from consistently delivering killing shots. A confident player, experienced in combat movement and tactical ability usage, will extract the most value from her aggressive playstyle. Quick decision-making and adapting to dangerous situations are pivotal in maximizing her potential.

Is Reyna good in competitive Valorant?

Reyna's performance in competitive Valorant raises questions, as indicated by her 9,3% pick rate across all competitive matches. Her presence doesn't excel in any distinct category, presenting a unique challenge.

Despite the psychological turmoil her aggressive, duel-centric playstyle can inflict on opponents, Reyna's effectiveness in competitive settings is somewhat lacking. Recent trends reveal that professional teams have been reluctant to incorporate Reyna into their compositions, showcasing her limited popularity among top-tier players.

Why do pros not use Reyna?

Reyna, despite being a versatile and capable playable character in Valorant, faces a lack of popularity among professional players. The primary reason for this lies in her adaptability, which paradoxically makes her less favorable for specialized roles crucial in pro play. While Reyna is proficient at handling various aspects of the game, she doesn't excel in specific categories like support, initiation, or map manipulation. This dilemma places her at a disadvantage regarding the meticulous selection process for competitive Valorant teams.

Professional players often prioritize agents with well-defined roles specializing in support, initiation, or strategic map control. The nature of pro play demands precise execution of specific strategies, and agents like Reyna, who are better suited for adapting to various situations, might not fit seamlessly into these strategies. Therefore, when building pro teams, Reyna tends to be overshadowed by agents who offer more targeted and reliable capabilities in line with professional gameplay requirements.

Does Reyna have a signature ability?

Certainly, Reyna does possess a signature ability known as Dismiss. This unique skill allows Reyna to transform into an ethereal state, rendering her impervious to damage and augmenting her movement speed simultaneously. However, this ability comes with a limitation: during this 2-second duration, Reyna cannot utilize any of her aforementioned abilities or draw her weapon.

This distinctive characteristic of Reyna's character design showcases her dynamic gameplay, offering advantages and constraints that players must carefully consider when incorporating Dismiss into their strategies.

Why do so many people play Reyna?

Many players are drawn to Reyna due to the unique aspects of her kit that enable her to excel in aggressive gunfights, a capability unmatched by other agents in Valorant. The crux of Reyna's appeal lies in her ability to tackle confrontations that would make any other agent falter instantly, often evading potential trades. Reyna's distinctiveness becomes apparent in scenarios where she's the only agent capable of confidently flashing out, adopting aggressive angles, securing a kill, utilizing her flash again, and retreating all the way back to safety.


Devamını oku

Reyna için daha fazla ipucu mu lazım? Resmi SteelSeries Discord sunucumuza katıl ve Valorant kanalına göz at!